top of page

VÅRA TJÄNSTER

Vi bemannar med farmaceuter inom apotek, vård & life science

Vårt högre syfte är att skapa mer nytta av den farmaceutiska professionen. Med träning och coaching i kundmötet lyckas vi hjälpa och sälja mer.

Som kund får du kvalitetssäkrade medarbetare med fokus på patientsäkerhet och kundnytta.

Vi har ett stort nätverk i apoteksbranschen och håller oss

uppdaterade på vad som sker på marknaden.

Glada medarbetare ger bättre kundmöten. Vi anställer bara de mest engagerade farmaceuterna och lägger stor vikt vid att de ska trivas och vilja stanna kvar länge

hos oss. Genom att vi tar det fulla arbetsgivaransvaret kan du som kund lägga tiden på annat.

De glada kunderna får du på köpet när du använder våra konsulter.

Vi underlättar din bemanning, skapar nöjda kunder och minskar dina kostnader!
bottom of page